Zážitkové vyučovanie za všetky európske prachy

Zachytil som 14. júna v rannom žurnále Slovenského rozhlasu správu o projekte preškolenia 7500 učiteľov a vychovávateľov o tom, ako vyučovať zážitkovou formou. Má to stáť 18 miliónov EUR z európskych fondov a okrem iného sa učitelia vraj naučia ako pracovať s videom….

Neverím vlastným ušiam. Čo je teda podľa Čaplovičových expertov z metodicko- pedagogického centra vyučovanie zážitkovou formou? To neviem, ale viem čo to znamená všade, kde školstvo podlieha viac zdravému rozumu, než záujmom „spriaznených firiem“. Zážitková forma vyučovania nie je o videu, ktoré údajne má „pomôcť žiakom formovať si názor“, ale o reálnom zážitku toho, čo sa učí.

Ak si nemám myslieť, že ministerstvo školstva sa primárne chystá prihrať 18 miliónov EUR nejakým spriazneným firmám, nech pán minister láskavo vyráta, koľko z toho obnoví zrušených školských dielní a záhrad, koľko laboratórií na chemické a fyzikálne pokusy, koľko telocviční a dopravných ihrísk.  To sú totižto podmienky zážitkového vyučovania – nie preškoľovanie učiteľov a tobôž nie výroba didaktických videozáznamov! Potrebujeme nechať učiteľov učiť skutočne zážitkovou formou, vytvoriť pre to dobré podmienky a nenútiť ich do virtuálnych náhrad.

Tento obsah bol zaradený v Správa vecí verejných. Zálohujte si trvalý odkaz.