Vedenie ľudí – nezabúdame ako na to?

Zhruba pred siedmimi rokmi sa celým svetom bleskovo rozšírilo slovo „kríza“ a vyvolalo vlnu reštrikcií nákladov firiem. Také prichádzajú v čase každého ohrozenia a medzi prvými sa škrtajú náklady na vzdelávanie. Dopad nie je ihneď viditeľný, kým záchranu v oblasti ekonomickej treba hľadať hneď. Tak sa stalo, že väčšina firiem celkom škrtla, alebo dramaticky znížila investície do osobnostného rozvoja svojich manažérov a do zvyšovania kvality ich manažérskych zručností.  Priority boli kdesi inde, šetrenie sa stalo otázkou prežitie. Personalisti boli zavalení úlohami vyjadrenými jasnými ekonomickými cieľmi a ich volanie po vzdelávaní bolo čoraz častejšie odkazované na „efektívnejšie formy“. Vývoj IT nám priniesol nové možnosti multimediálneho vzdelávania s nižšími nákladmi, takže vďaka e-learningu sa dali preukázať významné úspory firemných nákladov.

Lenže, kým informačné technológie sa vyvíjajú čoraz vyšším tempom, človek sa v periódach porovnateľných s dĺžkou ľudského života vôbec nemení. V dramaticky sa meniacom prostredí človek sa od detstva po starobu mení stále podobne ako pred sto rokmi. Prijímanie vedomostí, získavanie zručností, ale aj adopcia hodnôt fungujú rovnako ako pred siedmimi rokmi. Na tom nijaká technológia nič nezmení. Každá firma, či organizácia je v prvom rade ľudskou spoločnosťou. Zvládnuť dobre medziľudskú komunikáciu je neporovnateľne ťažšie, než naprogramovať akýkoľvek stroj. Navyše ten stroj si pamätá a pracuje strojovo presne. My, ľudia zabúdame, prispôsobujeme sa a robíme chyby. Nedáme sa naprogramovať a keď si svoje vedomosti a zručnosti neobnovujeme, naše konanie sa mení, často k horšiemu.

Stres a napätie sa z trhov prenáša dovnútra spoločností. Polarizujú sa nám vzťahy medzi ľuďmi. V profesionálnej rovine sa to prejavuje odklonom od osvedčených a pozitívnych čŕt komunikácie vovnútri spoločnosti a rozvojových metód riadenia, ku „krízovým“, neporovnateľne „chladnejším“ a nie vždy vnímaným ako „férové“.

Čoraz častejšie sa stretávam s učebnicovými príkladmi „manažérskej slepoty“, nedostatku vodcovských schopností, komunikačných zručností, empatie,  systémového myslenia a ďalších kompetencií. Tieto nedostatky výrazne zhoršujú nielen prácu samých manažérov, ale aj efektivitu celých tímov, zbytočne zvyšujú stres pracovníkov a neraz ich pocítia aj zákazníci firiem.

Ťažko sa vopred vyčísľuje, koľko peňazí firma získa investíciou do rozvoja manažérskych kompetencií.  To sa ale ťažko vyčísľuje napríklad aj pri reklame. Zato spätne sa to vyčísliť dá a dá a to dokonca aj prakticky predstaviť. Otrávení ľudia, ktorí pracujú iba za peniaze, nenávidia svojho šéfa a pred známymi ohovárajú svoju firmu, nebudú pre firmu tou najlepšou oporou v ťažkých časoch. Trúfam si tvrdiť, že dobrý manažér vie takémuto stavu nielen predchádzať, ale dokonca keď taký stav nastane, vie si s ním poradiť a otočiť celú spoločnosť k rastu. Urobí to spolu s ľuďmi, ktorých vedie.

Potreba rozvoja manažérskych kompetencií najmä v oblasti ich práce s ľuďmi, je už teraz viditeľná na mnohých miestach. Čím dlhšie ich budeme zakrývať „naliehavejšími“, krátkodobými opatreniami na zlepšenie ekonomického stavu, tým viac sa nám to vyplatí v budúcnosti.

Je načase opäť oprášiť dávno známe a osvedčené metódy motivácie ľudí, budovania a vedenia tímov, takisto riadenia zmien v spoločnostiach, riešenia medziľudských konfliktov a mnohých ďalších, ktoré zlepšia nielen spokojnosť ľudí v spoločnosti, ale napokon aj jej čísla.

Oblasť motivácie V čase rozvoja V čase šetrenia
Čo nás vedie Hodnoty Pravidlá
Čo nás motivuje Povzbudenie Tlak
Čo sa od nás očakáva Tvorivosť Procesy, disciplína
Ako získavame kompetencie Vzdelávanie, rozvoj Kupovanie hotových ľudí
Prečo pracujeme pre túto firmu Loyalita Rukojemníci
Prečo poslúchame šéfa Rešpekt, dôvera Pevná ruka
Tento obsah bol zaradený v Manažérske zručnosti. Zálohujte si trvalý odkaz.