Druhý pilier – vystúpiť, či nevystúpiť?

Nechystám sa vystúpiť z druhého piliera dôchodkového poistenia.

Druhý dôchodkový pilier je osvedčeným spôsobom zabezpečenia na starobu, pretože je systémový. Jeho udržateľnosť spočíva v tom, že počet sporiteľov zodpovedá počtu poberateľov, pretože to sú tí istí ľudia. Vyšší byť nemôže, nižší áno. Keďže je zviazaný konzervatívnymi pravidlami pre investovanie, je pomerne vysoká pravdepodobnosť, že poberatelia nejaké peniaze naozaj v dôchodkovom veku budú dostávať.

Takéto dôchodkové poistenie tu fungovalo už kedysi dávno, zhruba do roku 1948. Potom komunisti „znárodnili“, resp. ukradli nasporené peniaze v dôchodkových poisťovniach a začali vyplácať dôchodky z odvodov ľudí, ktorí boli v tom čase zárobkovo činní. Ako-tak to fungovalo, pretože stúpala pôrodnosť a tak kto nechcel, nevšimol si, že vlastne každý pracujúci kým zarába, je okrádaný štátom o časť peňazí, z ktorých sú vyplácané dôchodky súčasným dôchodcom a keď sa dožije dôchodku on, nebude mať nič a bude odkázaný na to, či štát dokáže okradnúť ďalšiu generáciu pracujúcich o ich peniaze aby mal na jeho dôchodok. Je to v zásade akási pyramídová hra.

Dnes pôrodnosť klesá. Je vylúčené, aby štát vyplácal o dvadsať rokov dôchodky z peňazí, ktoré vyžmýka z našich detí. Toľko z nich jednoducho nevyžmýka. Pyramídová hra sa skončila.

V prvom pilieri sa bude počet poberateľov zvyšovať a počet prispievateľov znižovať, pretože to nie sú tí istí ľudia.

Preto si chcem na svoj dôchodok čo najviac nasporiť sám a byť čo najmenej závislý na štáte aj na ekonomickej výkonnosti nasledujúcej generácie a jej ochote živiť ma.

Snahu vlády Smeru o vylákanie čo najviac ľudí z druhého dôchodkového piliera vnímam ako podvod podobný tomu komunistickému z roku 1948. Chcú čo najviac peňazí zozbierať pre štát, ktorý držia v rukách ako nástroj prerozdeľovania.

Áno, je pravdou, že peniaze v dôchodkových fondoch druhého piliera nezarábajú veľa. Ani nemôžu, pretože musia byť investované opatrne. Dôchodkové zabezpečenie sa nerobí prostredníctvom firiem ako  boli BMG Invest a podobné. Investičné riziko musí byť malé, pretože ide o dlhodobé sporenie a nie o špekuláciu.

Na druhej strane je tu riziko prvého piliera, do ktorého nás smeráci lákajú naspäť. Je to riziko toho, že štát nebude o dvadsať rokov vyplácať ani len almužny. Z vyššie uvedených dôvodov toto riziko považujem za vysoké.

Existujú akési tabuľky, komu sa vraj vyplatí druhý pilier a komu prvý pilier z pohľadu výšky dôchodku. Lenže akosi sa vynecháva informácia, že ten dôchodok príde až o niekoľko rokov, kedy situácia štátu môže byť dramaticky iná, obávam sa, že nie lepšia.

Ostávam teda v druhom pilieri a, mimochodom, aj v treťom. Prvý je v poradí dôveryhodnosti u mňa až na poslednom mieste.

Tento obsah bol zaradený v Postoje. Zálohujte si trvalý odkaz.